Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Elin Holde Hegsvold er på vegne av Nes Hundeklubb behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Ved innsending av kontaktskjema lagres følgende personopplysninger: navn, telefonnummer, e-postadresse.

3. Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

4. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på vår nettside. Vi bruker IKKE informasjonskapsler/cookies på vår nettside.

5. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

6. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med at du har sendt oss en henvendelse via vårt kontaktskjema vil lagres inntil siden legges ned og mailen våres slettes.

7. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og sletting av egne personopplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

8. Personvernombud

Vi har et personvernombud, Elin Holde Hegsvold, som påser at personopplysningslovens regler om behandling av personopplysninger blir fulgt.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

10. Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert og evt. sletting av disse kan sendes til følgende adresse:
neshk@tertitten.com